Pastorační rada

Pastorační rada  farnosti u kostela svatého Antonína na  Novém Hradci Králové


Pastorační rada farnosti u kostela sv. Antonína byla jmenována duchovním správcem P. Františkem Hladkým dne 10. 9. 2014. Funkční období pastorační rady farnosti je čtyři roky. Kontakty na jednotlivé členy rady lze získat na děkanství.

Seznam členů:

předseda
František Hladký
 
místopředseda
MUDr. Pavel Kout
 
zapisovatel
Mgr. Alena Rousová
 
 
členové
Tomáš Enderle  (nahradil Jana Šlégra)
 
Věra Dvořáčková
 
Ing. Jiří Horák
 
MUDr. Pavel Kamenický
 
Ing. Pavel Kamenický

 

 

Zápisy z jednání pastorační rady - viz přiložené soubory;

přiložen je rovněž důležitý zápis z kontroly účetnictví:

Soubory ke stažení