Postní rekolekce 1. 4. 2023

Postní rekolekce se uskuteční v sobotu 1. dubna od 9h hodin na faře.

Rekolekci povede P. Pavel Rousek.