Rezervační systém

Rezervační systém


Vážení a milí bratři a sestry, o Velikonočních svátcích zavádíme v naší farnosti rezervační systém. Z důvodu vládou nařízených opatření není možné se scházet v plném počtu, jak bychom si přáli, ale je třeba řídit návštěvnost bohoslužeb v omezeném počtu.

Na této adrese (na našich webových stránkách bude od středy "tlačítko" v hlavním menu):

https://www.farnostck.cz/cs/rezervace/antonin_cz

si můžete rezervovat účast na:

Mši svaté

Službě při mši svaté (čtení, zpěv)

Tiché modlitbě v otevřeném kostele (adoraci)

Modlitbě liturgie hodin (Velký pátek, Bílá sobota)

Křížové cestě (Velký pátek)


Stále platí pro ty, kdo se nedostanou na mši svatou, že v neděli po druhé mši svaté je možné přijít do kostela a přijmout eucharistii v čase mezi 11:00 a 12:00.
Rovněž vaší pozornosti doporučuji o Velkém pátku a Bílé sobotě čas tiché modlitby v kostele, na kterou se prosím zapisujte.
Přeji vám všem - i při příležitosti, kdy je nutné reagovat na omezení - Boží pokoj do srdce přinášející prožití času Svatého týdne a nastávajících Velikonoc.


Prokop Brož, farář