Oprava zvonice - listopad 2020

Zvonička stále „visí ve vzduchu“, na provizorních zděných pilířích.  Dokončují se úpravy původní nosné konstrukce, příprava nových čepů a náhrada degradovaných částí „protézami“.

Jsou hotové zemní práce, zabetonován nosný věnec a základové patky, na které se položí nové nosné trámy. Tyto nové nosné trámy jsou již zčásti na místě. Po jejich přesném usazení a zafixování dojde opět k unikátní operaci – celá mnohatunová konstrukce vč. zvonů bude pomalu spouštěna na nový základový rošt. Celý vnitřek zvonice je srovnán a vysypán štěrkem, který umožňuje lehčí zasakování vody a výměnu plynů z podloží.

Zajímavostí je, že celkovým narovnáním konstrukce zvoničky s velkou pravděpodobností bude muset dojít k převěšení zvonů. Toto se bude téměř jistě týkat velkého, cca 700 kg těžkého zvonu z roku 1583, který byl zrekvírován za 2. světové války a nalezen po válce v roce 1947 v Hamburku. Na zvonici byl znovu pověšen v roce 1968 a tehdy již stála zvonice „nakřivo“. Takže po jejím narovnání bude „nakřivo“ zvon. Uvidíme, podle situace pak musíme věc konzultovat s odborníky.

První etapa prací na zvoničce se blíží k závěru, určitě bude hotovo do konce roku. Děkujeme odborné firmě pana Rydla za odbornou a zodpovědnou práci!

Fotogalerie