Ohlášky 1. postní 01.03.2020

 

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 1. 3. 2020 - neděle 8. 3. 2020

 

Neděle 1.3.2020
1. neděle postní
8:30 Sv. Antonín
Za dobrodince
Při mši svaté bude obřad vyvolení – začátek bezprostřední přípravy katechumenů ke křtu
farní káva

10:10 Sv. Jan Křtitel


Pondělí 2.3.2020 


Úterý 3.3.2020


Středa 4.3.2020
18:30 Sv. Antonín
Za evangelizační kurzy Alfa


Čtvrtek 5.3.2020

 
Pátek 6.3.2020
první v měsíci
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
17:45 Pobožnost křížové cesty
18:30 Sv. Antonín
Za všechny členy farnosti


Sobota 7.3.2020

 

Neděle 8.3.2020
2. neděle postní
8:30 Sv. Antonín
Za + Zdeňka Hodka
10:10 Sv. Jan Křtitel

Děkuji za úklid (rodina Fišerova) a starost o kostel.

Děkuji za štědrost při sbírce Svatopetrský haléř (celkem 11250 Kč) a další dary (6 tis. Kč).

Postní aktivita dětí – pod kazatelnou symboly dobrých skutků, skutků lásky a sebezáporu.

Farníí poutní zájezd do Kutné Hory a do Poličan (ženský trapistický klášter) 8. 5. 2020, přihlášky Pavel Kamenický 737 383 696, pavel.hana@gmail.com

Nabídka pracovních míst: 1) Hlavní účetní/ekonom Diecézní katol. charity HK. 2) Pracovník/ice provozních služeb BiHK. 3) Ředitel/ka Církevního gymnázia v Kutné Hoře.

Soubory ke stažení