Ohlášky 2. neděle v mezidobí 19.1.2020

 

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 19. 1. 2020 - neděle 26. 1. 2020
 


Neděle 19.1.2020
Poutní slavnost sv. Antonína Poustevníka
8:30 Sv. Antonín
Za Věru Kamenickou
10:10 Sv. Jan Křtitel

Farní káva

 

Pondělí 20.1.2020
Sv. Fabiána a Šebastiána, mučedníků
18:30 v katedrále Sv. Ducha ekumenická bohoslužba

 

Úterý 21.1.2020
Památka sv. Anežky, panny a mučednice
12:00 Sv. Anotnín
Poslední rozloučení s panem Zbyňkem Grusserem

 

Středa 22.1.2020
Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
18:30 Sv. Antonín
Po mši sv. zasedá ekonomická rada farnosti.

 

Čtvrtek 23.1.2020

  


Pátek 24.1.2020
Památka sv. Františka Sáleského, biskupa a učitele církve
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Sv. Antonín
Za Ondřeje Dvořáka

Po mši svaté modlitba nešpor
Po mši sv. na faře volné pokračování přednášky a diskuse na téma Křesťanské pojetí člověka (antropologie) jako odpověď na otázky kolem genderu.

 

Sobota 25.1.2020
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
16:00 Mše sv. Vysoká n. Labem

 
Neděle 26.1.2020
3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova
8:30 Sv. Antonín
10:10 Sv. Jan Křtitel

 


Děkuji za úklid (rodina Machkova) a starost o kostel.

Děkuji za sbírku (celkem 6100 Kč) i dary (2 tis. Kč).

Zápis z poslední PRF.

Soubory ke stažení