Ohlášky 2. neděle po Narození Páně 5.1. 2020

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 5. 1. 2020 - neděle 12. 1. 2020
 

 

Neděle 5.1.2020
2. neděle po Narození Páně
8:30 Sv. Antonín
Za dobrodince
10:10 Sv. Jan Křtitel

Probíhá Tříkrálová sbírka

16h v Kostele Nanebevzetí Panny Marie – Squadra Risonante, Tříkrálový koncert

 

Pondělí 6.1.2020
Slavnost Zjevení Páně
18:30  Sv. Antonín
Za farnost

Svěcení tříkrálové vody, křídy a kadidla


Úterý 7.1.2020
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze


Středa 8.1.2020
Středa po Zjevení Páně
18:30  Sv. Antonín
Po mši sv. zasedá Pastorační rada farnosti

Čtvrtek 9.1.2020
Čtvrtek po Zjevení Páně

 
Pátek 10.1.2020
Pátek po Zjevení Páně
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Sv. Antonín
Za světlo víry pro katechumeny

* Mons. Pavel Boukal


Sobota 11.1.2020
Sobota po Zjevení Páně

 

 
Neděle 12.1.2020
Svátek Křtu Páně
8:30 Sv. Antonín
Za svornost v rodině

Křest Vojtěcha Sehnala

10:10 Sv. Jan Křtitel


Děkuji za úklid (rodina Koutova) a starost o kostel.

Děkuji za sbírky (celkem 12.200 Kč).

Soubory ke stažení