Sv. Rodiny 29. 12. 2019

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 22. 12. 2019 - neděle 29. 12. 2019

 

Neděle 29.12.2019
Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:30 Sv. Antonín
Za dar lásky v našich rodinách
10:10 Sv. Jan Křtitel

Při mší svatých obnova manželského slibu
  

Pondělí 30.12.2019
Šestý den v oktávu Narození Páně
 
Úterý 31.12.2019
Sedmý den v oktávu Narození Páně, Sv. Silvestra, papeže
16:00 Sv. Antonín
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok
  

Středa 1.1.2020
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8:30 Sv. Antonín
Za farnost
10:10 Sv. Jan Křtitel

16:00 Novoroční koncert na Zámečku – Romantic Band Petra Hubáčka

 

Čtvrtek 2.1.2020
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
14:00 Mše sv. SeneCura

Pátek 3.1.2020
První v měsíci
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Sv. Antonín 
Pobožnost k Největšímu Srdci Ježíšovu
 
 
Sobota 4.1.2020
Tříkrálová sbírka
 


 
Neděle 5.1.2020
2. neděle po Narození Páně
8:30 Sv. Antonín
Za dobrodince
10:10 Sv. Jan Křtitel
 
 
 
 
Děkuji za úklid (rodina Krátkých) a přípravu vánoční výzdoby v kostele.
Děkuji za sbírky (celkem 23 tis. Kč) a další dary během týdne (6.500,- Kč).

Soubory ke stažení