Ohlášky 4. neděle adventní 22. 12. 2019

 

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 22. 12. 2019 - neděle 29. 12. 2019


Neděle 22.12.2019
4. neděle adventní (A)
8:30 Sv. Antonín
Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let
10:10 Sv. Jan Křtitel

 
Pondělí 23.12.2019

odpoledne
Příprava vánoční výzdoby v kostele sv. Antonína


Úterý 24.12.2019
Štědrý den
22:00 Sv. Antonín
Půlnoční mše sv. – Narození Páně

 

Středa 25.12.2019
Slavnost Narození Páně
8:30 Sv. Antonín
Za farnost
10:10 Sv. Jan Křtitel

Žehnání pokrmů u příležitosti Hodu Božího Vánočního a farní káva na faře

Odpoledne otevřený kostel k návštěvě betléma (14:00-16:00)

 

Čtvrtek 26.12.2019
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
8:30 Sv. Antonín
10:10 Sv. Jan Křtitel

14:30 Zpívání koled s dětmi u jesliček (hudební nástroje vítány)

17:00 Novohradecký svatošpětánský koncert (Aleš Ambrosi, Miloslav Študent, Jiřina Dvořáková-Marešová, Pavla Stratílková), viz plakát

 

Pátek 27.12.2019
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Sv. Antonín
Mše svatá s žehnáním vína
Po mši sv. číše svatojánského vína na faře

 

Sobota 28.12.2019
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
16:00 Mše sv. Vysoká n. L.

 

Neděle 29.12.2019
Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:30 Sv. Antonín
Za dar lásky v našich rodinách
10:10 Sv. Jan Křtitel
Při mší svatých obnova manželského slibu


Děkuji za úklid (Ležíkovi a Šimáčkovi) a přípravu vánoční výzdoby v kostele.

Děkuji za sbírku (7.200,- Kč) a další dary během týdne (45 tis. Kč).

Soubory ke stažení