Ohlášky 34. neděle v mezidobí 24.listopadu 2019

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 24. 11. 2019 - neděle 1. 12. 2019

 

 

 

Neděle 24.11.2019
Slavnost Ježíše Krista Krále
8:30 Sv. Antonín
Za farnost
10:10 Sv. Jan Křtitel


Sv. Antonín
Modlitba adorace po mši svaté, která bude zakončena v 16:00 svátostným požehnáním.

 
Pondělí 25.11.2019
Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
18:30 Nové Adalbertinum
Kurz Alfa: A co církev?

 
Úterý 26.11.2019

  

Středa 27.11.2019
18:30 Sv. Antonín
Za Elišku a Boží milosrdenství
Červená středa (Red Wednesday) – modlitba za pronásledované křesťany

 
Čtvrtek 28.11.2019
14:00 Mše sv. Senecura 


Pátek 29.11.2019 
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Sv. Antonín
Za švagra
Duchovní obnova pro děti po prvním svatém přijímání (15:00 začátek)

Pátý pátek na novohradecké faře – po mši svaté od 19:30 - 😉

 

Sobota 30.11.2019
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
16:00 Vysoká n. L.

Uchovat radost. Adventní zastavení a duchovní obnova pro učitele a rodiče (začátek v 9:00 v Biskupském gymnáziu Hradec Králové)

 

Neděle 1.12.2019
neděle adventní (A)
8:30 Sv. Antonín
Za dobrodince
10:10 Sv. Jan Křtitel


Děkuji za úklid (rodina Schmidtova) a také těm, kteří se starají o kostel.

Děkuji za sbírku (6100,- Kč).

Žehnání adventních věnců

13. církevní odpoledne pro děti (dříve círk. Silvestr) od 15h u sester v Kuklenách

17:30 – nešpory v katedrále (instalace kanovníků)

Příprava Tříkrálové sbírky

Soubory ke stažení