Ohlášky 33. neděle v mezidobí 17.11.2019

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 17. 11. 2019 - neděle 24. 11. 2019
 


Neděle 17.11.2019
33. neděle v liturgickém mezidobí – posvícení
8:30 Sv. Antonín
Za rodiče Kotoučkovy, Špeldovy, Vítovy a duše v očistci
10:10 Sv. Jan Křtitel

farní posvícenská káva

Den Bible

Pondělí 18.11.2019
Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
18:30 Nové Adalbertinum
Kurz Alfa: Uzdravuje Bůh i dnes?
Slavnostní koncert Romantic bandu Petra Hubáčka od 19h v sále Filharmonie Hradec Králové

Úterý 19.11.2019

Středa 20.11.2019
18:30 Sv. Antonín
Za dar víry pro katechumeny

* P. Petr Zadina

 
Čtvrtek 21.11.2019
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 
Pátek 22.11.2019
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Sv. Antonín
Na poděkování za dar života
Modlitba liturgie hodin – nešpory
Téma a diskuse: Křesťanské pojetí světa jako stvoření

Sobota 23.11.2019
Sv. Klementa I., papeže a mučedníka

  


Neděle 24.11.2019
Slavnost Ježíše Krista Krále
8:30 Sv. Antonín
Za farnost
10:10 Sv. Jan Křtitel

Sv. Antonín Modlitba adorace po mši svaté, která bude zakončena v 16:00 svátostným požehnáním.

Děkuji za úklid (rodina Hylmarova) a také těm, kteří se starají o kostel.

Děkuji za sbírku (6.000,- Kč) určenou na pojištění kostelů a budov.

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti

Soubory ke stažení