Ohlášky 31. neděle v mezidobí 3. listopadu 2019

 

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 3. 11. 2019 - neděle 10. 11. 2019

 

Neděle 3.11.2019
31. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Sv. Antonín
Za dobrodince

Vstup do katechumenátu

farní káva


10:10 Sv. Jan Křtitel

Vstup do katechumenátu


Pondělí 4.11.2019
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
18:30 Nové Adalbertinum Kurz Alfa: Jak odolat zlému?

 

Úterý 5.11.2019

Středa 6.11.2019
18:30 Sv. Antonín

Po mši sv. zasedá pastorační rada farnosti

Ve středu 6.11.2019 v 17:00 modlitba s dětmi na hřbitově na NHK.


Čtvrtek 7.11.2019
 

Pátek 8.11.2019 
14:00 Mše sv. Domov  u Biřičky
18:30 Sv. Antonín


Sobota 9.11.2019
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 


Neděle 10.11.2019
32. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Sv. Antonín
Za rodinu Nejmanovu a Bednářovu
10:10 Sv. Jan Křtitel

 

Děkuji za úklid (Rodina Fišerova) a také těm, kteří se starají o kostel.

Děkuji za sbírku (6.100,- Kč) a dary (úhrnem 22.000,- Kč).

Soubory ke stažení