Ohlášky 30. neděle v mezidobí 27.10. 2019

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 27. 10. 2019 - neděle 3. 11. 2019


Neděle 27.10.2019
30. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Sv. Antonín
Za farnost
10:10 Sv. Jan Křtitel

11:30 Sv. Jan Křtitel
Křest Ely Heleny Martinec

14:00
Vysoká
Modlitba žehnání hrobů
14:45
Zámeček
Modlitba žehnání hrobů
15:30
Nový Hradec
Modlitba žehnání hrobů

 


Pondělí 28.10.2019
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 
Úterý 29.10.2019

 

Středa 30.10.2019
Svátek Výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha
18:30 katedrála!
Slavnost výročí posvěcení (pontifikální mše sv.)

Na poděkování za přijatá dobrodiní
30. 10. 2019 v 19:30 mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou bude sloužit profesor P. Tomáš Halík, který potom v 20.45 ve Velkém sále Nového Adalbertina pronese přednášku „Křesťan v dnešním světě“.

Čtvrtek 31.10.2019
Sv. Wolfganga, biskupa

 
Pátek 1.11.2019
Slavnost Všech svatých
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Sv. Antonín 


Sobota 2.11.2019
Památka všech věrných zemřelých
18:30 Sv. Jan Křtitel
Mše sv. s modlitbou za všechny věrné zemřelé

 


Neděle 3.11.2019
31. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Sv. Antonín
Za dobrodince

Vstup do katechumenátu
10:10 Sv. Jan Křtitel

Vstup do katechumenátu
Děkuji za úklid (paní Hubáčková a Chudá) a také těm, kteří se starají o kostel.

Děkuji za sbírku na misie (12.150,-Kč) a dary úhrnem (7.700,-Kč).

Ve středu 6.11.2019 v 17:00 modlitba s dětmi na hřbitově na NHK.

Příští týden o první neděli v měsíci bude farní káva.

Soubory ke stažení