Ohlášky 28. neděle v mezidobí 13.10. 2019

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 13. 10. 2019 - neděle 20. 10. 2019
 

 


Neděle 13.10.2019
28. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Sv. Antonín
Za rodiče Marii a Vítězslava Novákovy, prarodiče, příbuzné z obou stran a duše v očistci
10:10 Sv. Jan Křtitel


Pondělí 14.10.2019
Sv. Kalista, papeže a mučedníka
18:30 Nové Adalbertinum
Kurs Alfa (Proč a jak se modlit?)

 
Úterý 15.10.2019
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

  

Středa 16.10.2019
Sv. Hedviky, řeholnice
18:30 Sv. Antonín

 
Čtvrtek 17.10.2019
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
14:00
SeneCura
Mše sv.

 
Pátek 18.10.2019
Svátek sv. Lukáše, evangelista
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Sv. Antonín
Za + Miladu a Jaroslava Popelkovy a celý rod

Po mši sv.
Modlitba se zpěvy z Taizé

 
Sobota 19.10.2019
Sv. Pavla od Kříže, kněze

 
Neděle 20.10.2019
29. neděle v liturgickém mezidobí – misijní neděle
8:30 Sv. Antonín
Za farnost
10:10 Sv. Jan Křtitel

11:30
Sv. Jan Křtitel
Křest Davida Vodičky

 


Děkuji za úklid (rodina Kamenických) a také těm, kteří se starají o kostel.

Děkuji za sbírku (6.300,-Kč).

Příští neděli bude misijní neděle (dopis ředitele PMD) a celonárodní sbírka na misie.

Soubory ke stažení