Ohlášky 18. neděle v mezidobí 4.8.2019

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
Neděle 4. 8. 2019 - neděle 11. 8. 2019
 

Neděle 4.8.2019
18. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Sv. Anotnín
Na poděkování za 44 let společného života a za živé i zemřelé členy z rodu Kotoučkových
10:10 Sv. Jan Křtitel
Za Františka Žočka a manželku


Pondělí 5.8.2019
 
Úterý 6.8.2019
Svátek Proměnění Páně

Středa 7.8.2019
Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků                                                                                  mše sv. není!!

Čtvrtek 8.8.2019
Památka sv. Dominika, kněze

Pátek 9.8.2019
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
14:00 Dům u Biřičky
18:30 Nový Hradec
Za + Marii Felgrovou a + Josefa Felgra

 
Sobota 10.8.2019
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 
Neděle 11.8.2019
19. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Sv. Anotnín
Za Věru Kamenickou, od jejíž smrti uplynul jeden rok
10:10 Sv. Jan Křtitel
Za rodinu Vejsovu
11:30 Sv. Jan Křtitel
Křest Miriam Kopecké

 

Děkuji za úklid (rodina Vítova) a také těm, kteří se starají o kostel.

Poděkování za sbírku (5.860,-Kč).

Možnost zakoupit diecézní kalendář (biblické citáty vybral biskup Josef Kajnek).

Je opravena socha sv. Václava, podle níž je pojmenováno Svatováclavské náměstí.

Soubory ke stažení