Slavnost seslání Ducha sv. 9.6.2019

Pořad bohoslužeb

ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

Neděle 9. 6. 2019 - neděle 16. 6. 2019


Neděle 9.6.2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:30 Nový Hradec
Za + syny Ivo a Milana Peterkovy, jejich otce a jejich prarodiče

10:10 Zámeček
Za dr. Buchara, rodiče, sourozence a celou rodinu

Farní káva v neděli 9.6. u sv. Antonína po mši svaté se sbírkou na nový presovač.

Pondělí 10.6.2019
Památka Panny Marie, Matky církve

 
Úterý 11.6.2019
Památka sv. Barnabáše, apoštola

Středa 12.6.2019
18:30 Nový Hradec

Čtvrtek 13.6.2019
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze

 
Pátek 14.6.2019
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Nový Hradec

Sobota 15.6.2019
9:00 Fara - Čistění oken na faře

Neděle 16.6.2019
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:30 Nový Hradec
Za dobrodince
10:10 Zámeček
Křest Jindřicha Malého


Děkuji za úklid (rodina Langova) a za starost, kterou o náš kostel máte.

Poděkování za sbírku (vybrali jsme 6.150,-Kč), další dary 23 tis. Kč.

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti.

Příprava (20.) farního dne.

Sbírka na diecézní charitu (přesunuta z 23.6.).

Soubory ke stažení