Ohlášky 7. neděle velikonoční 2.6.2019

Pořad bohoslužeb

ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

7. neděle velikonoční 2.6.2019 - 9. 6. 2019


Neděle 2.6.2019
7. neděle velikonoční
8:30 Nový Hradec
Za farnost

První svaté přijímání dětí

10:10 Zámeček
Za Květu a Antonína Marečkovy a oba rody

 
Pondělí 3.6.2019
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků

Úterý 4.6.2019

Středa 5.6.2019
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:30 Nový Hradec
Za uzdravení nemocného bratra a nemocné kamarádky Mileny
Po mši svaté zasedá pastorační rada farnosti

Čtvrtek 6.6.2019
Sv. Norberta, biskupa

Pátek 7.6.2019
první v měsíci
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Nový Hradec

 

Sobota 8.6.2019                                                                                                    18:00 Katedrála
Vigilie ze slavnosti Seslání Ducha Svatého                                                            předsedá nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo

 
Neděle 9.6.2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:30 Nový Hradec
Za + syny Ivo a Milana Peterkovy, jejich otce a jejich prarodiče
10:10 Zámeček
Za dr. Buchara, rodiče, sourozence a celou rodinu

 

Děkuji za úklid (rodina Marešova) a za starost, kterou o náš kostel máte.

Poděkování za sbírku (vybrali jsme 10.500,-Kč, z toho 50% poslali na pomoc křesťanům na blízkém Východě).

Farní kalendář červen 2019

Farní káva v neděli 9.6. u sv. Antonína po mši svaté se sbírkou na nový presovač.

Soubory ke stažení