Ohlášky 6. velikonoční 26.5.2019

 

Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci
6. neděle velikonoční 26. 5. 2019 - 2.6.2019

 

Neděle 26.5.2019
6. neděle velikonoční
8:30 Nový Hradec
Za Ľubomíra a Angelu Rakovy
10:10 Zámeček
Za Marii a Václava Hejdukovy a oba rody
Sbírka na pomoc křesťanů v zemích Blízkého východu.

Pondělí 27.5.2019
Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

 
Úterý 28.5.2019

Středa 29.5.2019
Připomínka sv. Zdislavy
18:30 Nový Hradec
Za dar odpuštění v rodině

Po mši sv.
Modlitba s biřmovanci

 

Čtvrtek 30.5.2019
Slavnost Nanebevstoupení Páně
18:30 Mše sv. Nový Hradec
Po mši svaté Přednáška a diskuse s ThLic. Milošem Szabem, Th.D.

Pátek 31.5.2019
Svátek Navštívení Páně
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Nový Hradec
Na poděkování za dar života a za Miladu Vávrovou

Sobota 1.6.2019
15:00 Nový Hradec
Slavnost biřmování, které bude předseda J. E. diecézní biskup Jan Vokál
Po mši svaté společná chvíle na farní zahradě

Neděle 2.6.2019
7. neděle velikonoční
8:30 Nový Hradec
Za farnost
První svaté přijímání dětí
10:10 Zámeček
Za Květu a Antonína Marečkovy a oba rody
Děkuji za úklid (rodina Machkova) a za starost, kterou o náš kostel máte.

Poděkování za sbírku (6.105 Kč).

Během mariánského měsíce května se po večerní mši svaté modlíme společně litanie k Panně Marii.

Poděkování všem organizátorům za nasazení při Týdnu otevřených kostelů a Noci kostelů.

Pozvánka na čtvrteční přednášku a diskusi.

Ze zápisu pastorační rady farnosti.

Soubory ke stažení