Ohlášky 4. neděle velikonoční 12.5.2019

 

Pořad bohoslužeb

ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

4. neděle velikonoční 12.5. - 17.5.2019


Neděle 12.5.2019
4. neděle velikonoční
8:30 Nový Hradec
Za Ivu Molnárovou a zemřelé z rodiny Molnárovy a Vojtěškovy
10:10 Zámeček
Vstup do katechumenátu
diecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců (1).

 

Pondělí 13.5.2019
Panny Marie Fatimské

 
Úterý 14.5.2019
Svátek sv. Matěje, apoštola

 
Středa 15.5.2019
18:30 Nový Hradec
Za dar lásky, svornosti a požehnaný život v rodině
Po mši svaté zasedání ekonomické rady farnosti

Čtvrtek 16.5.2019
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
18:30 Nový Hradec
Za povolání ke kněžství, zasvěcenému životu a životu v manželství v naší farnosti

 
Pátek 17.5.2019
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Nový Hradec
Za + dr. Pavla Hubáčka

 

Sobota 18.5.2019
14:00 Nový Hradec
Křest Daniela Zubra

 
Neděle 19.5.2019
5. neděle velikonoční
8:30 Nový Hradec
Na úmysl dárce
10:10 Zámeček
13:30 Nový Hradec
Křest Michala Soukala


Děkuji za úklid (rodina Urbánkova) a za starost, kterou o náš kostel máte.

Poděkování za sbírku (6.130 Kč).

Během mariánského měsíce května se po večerní mši svaté modlíme společně litanie k Panně Marii.

V neděli 19.5.2019 v 17:00 zveme na Varhanní recitál Filipa Šťovíčka a absolventský varhanní koncert Kryšpína Kučery (viz plakátek).

Soubory ke stažení