Ohlášky 3. neděle velikonoční_5.5.2019

 

Pořad bohoslužeb

ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

3. neděle velikonoční 5.5. - 12.5.2019

 

Neděle 5.5.2019
3. neděle velikonoční
8:30 Nový Hradec
Za dobrodince farnosti

10:10 Zámeček


Pondělí 6.5.2019
Sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

 
Úterý 7.5.2019

 
Středa 8.5.2019
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
18:30 Nový Hradec
Za dar osvícení Duchem Svatým a Boží pomoc
Po mši svaté je příprava na biřmování

Čtvrtek 9.5.2019
14:00 Mše sv. Senecura

Od 19h se koná zasedání pastorační rady farnosti.

Pátek 10.5.2019
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky

18:30 Nový Hradec
Za + Františku a Nikolaje Zárivné

*Mons. Pavel Boukal

 
Sobota 11.5.2019

 
Neděle 12.5.2019
4. neděle velikonoční
8:30 Nový Hradec
Za Ivu Molnárovou a zemřelé z rodiny Molnárovy a Vojtěškovy

10:10 Zámeček

 


Děkuji za úklid (Marie Krátká) a za starost, kterou o náš kostel máte.

Poděkování za sbírku (6.580 Kč) a finanční dary (21.300 Kč).

Během mariánského měsíce května se po večerní mši svaté modlíme společně litanie k Panně Marii.

Vikariátní akce pro mladé: pouť do Malých Svatoňovic ve středu 8.5., sraz v 7:45 na Hl. nádraží, návrat mezi 16 a 18h.

Příští neděli bude diecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců (1).