Velikonoce 2019

Velikonoce 2019

Nový Hradec Králové

 

Květná neděle 14.4.2019

8:30 Sv. Antonín
Liturgie z Květné neděle

10:00 Zámeček 


Středa Svatého týdne 17.4.2019

18:30 sv. Antonín
Na úmysl dárce

  
Čtvrtek Svatého týdne 18.4.2019

 9:30 Katedrála sv. Ducha
Missa chrismatis

Zelený čtvrtek

18:30 Sv. Antonín
Mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou

poté
Modlitba v Getsemanech s biblickými texty a zpěvy z Taizé


Velký pátek 19.4.2019

 8:30 Sv. Antonín
Modlitba liturgie hodin

14:00 DUB (Domov u Biřičky)
obřady Velkého pátku

 
15:00  Sv. Antonín Křížová cesta

16:00 Sv. Antonín
obřady Velkého pátku

 

Bílá sobota 20.4.2019

8:30 Sv. Antonín
Modlitba liturgie hodin

 poté
příprava na křest

 
během dne do 16:00 možnost k modlitbě u Božího hrobu

 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

20:00 sv. Antonín
Vigile ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 

Boží hod velikonoční 21.4.2019

8:30 sv. Antonín
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a žehnání pokrmů


10:10 Zámeček 

 


* Poděkování za úklid (Koutovi), květinovou výzdobu (Liba Lopourová), starost o zákristii (Dvořáčkovi), přípravu liturgie (Kamenických), přípravu hudebního doprovodu (varhaník J. Stratílek)
* Poděkování za sbírku (6055,-Kč).

 

 * V úterý a středu bude probíhat v kostele velikonoční program pro děti ZŠ NHK.

 

 

 

 

 


Viz. přiložený soubor

Soubory ke stažení