Ohlášky 2. neděle velikonoční 28.4.2019

 

Pořad bohoslužeb

ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

2. neděle velikonoční 28.4. - 5.5.2019

 

Neděle 28.4.2019
2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství
8:30 Nový  Hradec
Na poděkování za 55. let života a 30 let manželství

Křest Jonáše Kokšteina

10:10 Zámeček

Pondělí 29.4.2019
Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy
10:00 Zámeček
Pohřeb Josefa Blažka

Úterý 30.4.2019

Středa 1.5.2019
Sv. Josefa dělníka
7:00-19:00 Farní pouť na Vyšehrad

Není večerní mše sv. v 18:30!!!

Čtvrtek 2.5.2019
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Pátek 3.5.2019
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
14:00 Mše sv. Domov u Biřičky
18:30 Nový Hradec
Na poděkování za uzdravení

Sobota 4.5.2019

 
Neděle 5.5.2019
3. neděle velikonoční
8:30 Nový Hradec
Za dobrodince farnosti
10:10 Zámeček

 

Děkuji za úklid (Ležíková, Šimáčková) a za starost, kterou o náš kostel máte.

Poděkování za sbírku (8195 Kč) a finanční dar (2 tis. Kč).


Soubory ke stažení