Pastorační rada farnosti

Zasedání pastorační rady farnosti se uskuteční ve středu 6. 3. 2019 po mši sv. na faře

 

Zasedání pastorační rady je veřejné!