Ohlášky 1. neděle postní 10. 3. 2019

 

Pořad bohoslužeb

ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

neděle 10. 3. - neděle 17. 3. 2019

  
Neděle 10.3.2019
1. neděle postní
8:30 Nový Hradec
Za milost víry pro katechumeny

*Obřad zařazení mezi čekatele křtu

*Výstav nejsvětější svátosti - zakončen v 15:45

 

10:10 Zámeček
Za dobrodince (7)

 

 
Pondělí 11.3.2019

Úterý 12.3.2019

Středa 13.3.2019
Výroční den zvolení papeže Františka
18:30 Nový Hradec
Za dobrodince (8)
Po mši svaté příprava na biřmování

Čtvrtek 14.3.2019

14:00 Mše sv. Senecura

Od 19h zasedání ekonomické rady farnosti

Pátek 15.3.2019

14:00 Mše sv. Domov u Biřičky

17:45 Pobožnost křížové cesty
18:30 Nový Hradec
Za nemocné
Přednáška: Jak rozumíme genderu?

Sobota 16.3.2019
  

Neděle 17.3.2019
2. neděle postní
8:30 Nový Hradec
Za ing. Petra Marka a jeho rodiče, Marii a Josefa Vackovy

10:10 Zámeček
Za dobrodince (9)

Setkání s rodiči dětí, které budou pokřtěni (neděle 17.3. od 17h).

Poděkování za úklid (rodina Fišerova), péči o květiny a výzdobu kostela.

Poděkování za sbírku (5.703,- Kč).

Proběhlo zasedání pastorační rady farnosti – info (zápis).