Ohlášky svátek Křtu Páně 13.1.2019

Ohlášky Svátek Křtu Páně 13. 1. 2019
Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

Neděle 13.1.2019
Svátek Křtu Páně
8:30 Nový Hradec
Za uzdravení

10:10 Zámeček


Končí doba vánoční.


Pondělí 14.1.2019

Úterý 15.1.2019

Středa 16.1.2019
18:30 Nový Hradec
Za generálního vikáře
Po mši svaté zasedá ekonomická rada farnosti.

Čtvrtek 17.1.2019
Památka sv. Antonína, opata
14:00 Mše sv. Senecura

Pátek 18.1.2019
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
14:00 Mše sv. Domov U Biřičky

18:30 Nový Hradec
Za pana děkana Františka Hladkého


Sobota 19.1.2019

Neděle 20.1.2019
Patrocinium sv. Antonína, opata
8:30 Nový Hradec
Za šťastný porod

10:10 Zámeček
2. neděle v mezidobí

 


Poděkování za úklid (Koutovi), péči o květiny a výzdobu kostela.

Udílení svátosti biřmování proběhne v naší farnosti v sobotu 1.6.2019 při dopolední mši sv. s otcem biskupem Janem.

Soubory ke stažení