Ohlášky 3. neděle v mezidobí 27.1.2019

Ohlášky - 2. neděle v mezidobí 27. 1. 2019
Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

 

Neděle 27.1.2019
3. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Nový Hradec
Za světlo víry a sílu naděje pro naše farní společenství
10:10 Zámeček
Za dobrodince (1)

 
Pondělí 28.1.2019
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 
Úterý 29.1.2019

 
Středa 30.1.2019
18:30 Nový Hradec
Za dary Ducha Svatého pro naši farnost
První setkání k přípravě na biřmování

Čtvrtek 31.1.2019
Památka Jana Boska, kněze
14:00 Mše sv. Senecura

Pátek 1.2.2019
První v měsíci
14:00 Mše sv. Domov U Biřičky
18:30 Nový Hradec
Za dobrodince (2)

Sobota 2.2.2019
Svátek Uvedení Páně do chrámu
8:30 Nový Hradec
Za duchovní povolání


Neděle 3.2.2019
4. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Nový Hradec
Za povolání k pastýřské službě v církvi
10:10 Zámeček
Za dobrodince (3)

 

Poděkování za úklid (rodina Machkova), péči o květiny a výzdobu kostela.

Poděkování za finanční dary – minulou neděli jsme vybrali 6055,- Kč.

Soubory ke stažení