Ohlášky 2. neděle v mezidobí 20.1.2019

Ohlášky - Patrocinium sv. Antonína, opata

2. neděle v mezidobí 20. 1. 2019
Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci


Neděle 20.1.2019
Patrocinium sv. Antonína, opata
8:30 Nový Hradec
Za šťastný porod
10:10 Zámeček
2. neděle v mezidobí, za Václava Cabicara a jeho rodinu

 

Pondělí 21.1.2019
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Úterý 22.1.2019

Středa 23.1.2019
18:30 Nový Hradec
Za evangelizaci farnosti

Čtvrtek 24.1.2019
Památka sv. Františka Sáleského, biskupa a učitele církve

Pátek 25.1.2019
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
14:00 Mše sv. Domov U Biřičky
18:30 Nový Hradec
Za Irenu Savíkovou
Ohlédnutí po Tříkrálové sbírce na faře.

Sobota 26.1.2019
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Neděle 27.1.2019
3. neděle v liturgickém mezidobí
8:30 Nový Hradec
Za dobrodince (1)
10:10 Zámeček

Poděkování za úklid (rodina Krátkých), péči o květiny a výzdobu kostela.

Poděkování za finanční dary – minulou neděli jsme vybrali 5990,- Kč.

Ve středu proběhlo ustavující zasedání ekonomické rady farnosti. Rada se seznámila se základními povinnostmi a kompetencemi, které jí přísluší, prošla základní body správy majetku farnosti, seznámila se s účetnictvím farnosti a jejím finančním stavem a stanovila základní úkoly, které je nyní třeba řešit. Farnost s finanční bilancí za rok 2018 seznámí, až bude rok 2018 účetně uzavřen a zpracován. S tím také spojí zprávu o správě majetku za rok 2018. Příští zasedání ERF je plánováno na středu 13.3.2019 po večerní mši svaté.

Soubory ke stažení