Vánoce 2018 - bohoslužby, program

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

Vánoce 2018

 


9.12. 

2. neděle adventní – roráty

 

16.12.

3. neděle adventní

8:30 Sv. Antonín

10:10 Sv. Jan Křtitel

17:00 sv. Antonín – Koncert O, vinšovaná hodina

 

23.12.

4. neděle adventní

8:30 Sv. Antonín

10:10 Sv. Jan Křtitel

 

Pondělí 24.12. Štědrý den

14:00-16:00 Sv. Antonín – otevřený kostel (betlém, betlémské světlo)

21:40 Sv. Antonín – Koledy

22:00 Sv. Antonín – Půlnoční mše sv. – J. J. Ryba: Hej, Mistře!

 

Úterý 25.12. Slavnost Narození Páně

8:30 Sv. Antonín

10:10 Sv. Jan Křtitel

 

Středa 26.12. sv. Štěpán

8:30 Sv. Antonín

10:10 Sv. Jan Křtitel

14:00-16:30 Sv. Antonín – otevřený kostel

16:30 Sv. Antonín– koledy

17:00 Sv. Antonín – Svatoštěpánský koncert

 

Čtvrtek 27.12. sv. Jan, apoštol

 

Pátek 28.12. svátek sv. Mláďátek

18:30 Sv. Antonín – Mše sv.

 

Sobota 29.12. Pátý den Oktávů Páně

16:00 Vysoká nad Labem – mše svatá

 


Neděle 30.12. Svátek svaté rodiny - obnova manželského slibu

8:30 Sv. Antonín – mše sv.

10:10 Sv. Jan Křtitel – mše sv.

 

31.12. Sedmý den Oktávů Páně – sv. Silvestra

16:00 Sv. Antonín – Mše sv., Te Deum a svátostné požehnání.

Poté – farní silvestr

 

Úterý 1.1.2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:30 Sv. Antonín – mše sv.

10:10 Sv. Jan Křtitel – mše sv.

16:00 sv. Jan Křtitel – Novoroční koncert

 

Středa 2.1. sv. Bazila a Řehoře Naziánského

18:30 Sv. Antonín – mše sv.

 

Pátek 4.1.

18:30 Sv. Antonín – mše sv.

 

Neděle 6.1.2019 Slavnost Zjevení Páně

8:30 Sv. Antonín – mše sv.

10:10 Sv. Jan Křtitele – mše sv.

 

Neděle 13.1.2019 Svátek Křtu Páně

8:30 Sv. Antonín – mše sv.

10:10 Sv. Jan Křtitel – mše sv.


Soubory ke stažení