Ohlášky 1. neděle adventní 2. 12. 2018

Ohlášky 1. neděle adventní 2. prosince 2018
Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

 

Neděle 2.12.2018
adventní C
8:30 Nový Hradec
Za dobrodince kostela

Žehnání adventních věnců

Vstup do katechumenátu


10:10 Zámeček
Žehnání adventních věnců


Adorace Nový Hradec
Ukončení v 15:45


Celodiecézní sbírka na bohoslovce

 

Pondělí 3.12.2018
Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 
Úterý 4.12.2018
Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

 
Středa 5.12.2018

18:30 Nový Hradec
Za rodinu Marešovu, Sobotkovu, Hesounovu a Hylmarovu

 
Čtvrtek 6.12.2018
Sv. Mikuláše, biskupa

14:00 SeneCura
Mše sv. v Grand Parku

 

Pátek 7.12.2018
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
14:00 Domov U Biřičky

18:30 Nový Hradec
Za kněze, bohoslovce a nová duchovní povolání

* P. Vojtěch Brož
 

Sobota 8.12.2018
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
8:30 Nový Hradec
Za duchovní správce farnosti v minulosti, přítomnosti i budoucnosti

 
Neděle 9.12.2018
adventní C
8:30 Nový Hradec
Za růst víry, naděje a lásky v naší farnosti
10:10 Zámeček
Vstup do katechumenátu

 


Diecézní brožura Advent – královéhradecká diecéze 2018

PRF zasedání v úterý 11.12. od 19:00 na faře.

Edikt o žádosti postulátora zahájit kanonizační řízení R. D. Josefa Toufara

Poděkování všem, kdo se podíleli na pořádání kurzu Alfa: Milada Urbánková, Petr Hylmar a řada dalších.

Nabídka z Křesťanského rodinného centra Sedmikráska

Nabídka – Potravinová sbírka pro Domov pro matky s dětmi (Oblastní charita Hradec Králové).

Den Biblie (18.11.), v kasičce bylo 1240,-Kč – posíláme Českému katolickému biblickému dílu a České biblické společnosti.

Poděkování za starost o kostel, o úklid kostela (Hylmarovi).

Duchovní obnova v katedrále: pátek 14.12. večer a sobota 15.12., vede P. Prokop Brož