Ohlášky 34. neděle v mezidobí 25.11.2018

Ohlášky 33. neděle v mezidobí 25. 11. 2018

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

 


Neděle 25.11.2018
34. neděle v liturgickém mezidobí – Slavnost Ježíše Krista Krále
8:30 Nový Hradec
Za naši farnost, hojnost Božích darů a život v síle víry, naděje a lásky.                                      Jmenování pastorační rady farnosti

10:10 Zámeček
Za + Miroslava Donáta a jeho manželku a Karla Nogu
 

Pondělí 26.11.2018

 
Úterý 27.11.2018

 

Středa 28.11.2018
18:30 Nový Hradec

 

Čtvrtek 29.11.2018

  

Pátek 30.11.2018
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
14:00 Domov U Biřičky                                                                                                                               

18:30 Nový Hradec
Za Dagmar Hajnou
Příprava Tříkrálové sbírky 2019. Setkání koledníků na faře v pátek 30.11. po večerní mši svaté.

Sobota 1.12.2018

 
Neděle 2.12.2018
adventní C
8:30 Nový Hradec
Za dobrodince kostela

Žehnání adventních věnců

Vstup do katechumenátu

10:10 Zámeček
Žehnání adventních věnců


Celodenní adorace Nový Hradec
Ukončení v 15:45

 

Zájemce o přípravu na biřmování ať se hlásí u otce Prokopa do 28.11.2018.