Ohlášky 33. neděle v mezidobí 18.11.2018

 

Ohlášky 33. neděle v mezidobí 18. 11. 2018
 

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci


Neděle 18.11.2018
33. neděle v liturgickém mezidobí B – Výročí posvěcení chrámu
8:30 Nový Hradec
Za farnost
10:10 Zámeček
Za živé i zemřelé z naší farnosti
 

Pondělí 19.11.2018

Úterý 20.11.2018

 
Středa 21.11.2018
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:30 Nový Hradec
Za Marii a Stanislava Kotoučkovy, za Lenku, Dominika a Barunku Pavlišovy a Věru Vítovou

 
Čtvrtek 22.11.2018
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
14:00 SeneCura
Mše sv. v Grand Parku

 
Pátek 23.11.2018
Sv. Klimenta I., biskupa a mučedníka
14:00 Domov U Biřičky


18:30 Nový Hradec
Za Františka Bočka

 

Sobota 24.11.2018
16: 00 Vysoká n.L.
Mše sv. za farnost

 

Neděle 25.11.2018
34. neděle v liturgickém mezidobí – Slavnost Ježíše Krista Krále
8:30 Nový Hradec
Za naši farnost, hojnost Božích darů a život v síle víry, naděje a lásky.
10:10 Zámeček
Za + Miroslava Donáta a jeho manželku a Karla Nogu


V rámci diecézní sbírky na pojištění kostelů a církevních budov jsme vybrali 7684 Kč.

Příprava Tříkrálové sbírky 2019. Setkání koledníků na faře v pátek 30.11. po večerní mši svaté.

Zájemce o přípravu na biřmování ať se hlásí u otce Prokopa do 28.11.2018.

Poděkování za starost o kostel, o úklid kostela a přípravu posvícenského pohoštění.

Volby do Pastorační rady farnosti – neděle 18.11., středa 21.11. a pátek 23.11. v místech konání mše svaté.