Ohlášky 32. neděle v mezidobí 11.11.2018

Ohlášky 32. neděle v mezidobí 11. 11. 2018

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

 

Neděle 11.11.2018
32. neděle v liturgickém mezidobí B
8:30 Nový Hradec
Za těžce nemocnou paní

10:10
Zámeček
Za rodinu Pavly Dítětové, Vomáčkovu a Krejsovu


13:30 zvonění zvonů na znamení 100. výročí ukončení Velké války

 

Pondělí 12.11.2018
Sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 

Úterý 13.11.2018
Sv. Anežky České, panny
18:30 kostel sv. Pavla na Pouchově, večer chval

 

Středa 14.11.2018

18:30 Nový Hradec
Za dobrodince

Čtvrtek 15.11.2018
Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

 

Pátek 16.11.2018

Sv. Markéty Skotské
14:00 Domov U Biřičky

18:30 Nový Hradec
Za dobrodince

 

Sobota 17.11.2018
Sv. Alžběty Uherské

 

Neděle 18.11.2018
33. neděle v liturgickém mezidobí B – Výročí posvěcení chrámu
8:30 Nový Hradec
Za farnost
10:10 Zámeček
Za živé i zemřelé z naší farnosti


V neděli 11.11. sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.

Své služby a programy opakovaně nabízí Křesťanské rodinné centrum Hradce Králové Sedmikráska, https://www.sedmikraskahk.cz/

Nabídka přípravy k přijetí svátostí křtu, biřmování, eucharistie, svátosti manželství.

Příští týden – 18.11. začnou volby do Pastorační rady farnosti. Seznam kandidátů i harmonogram na webu farnosti.