Ohlášky 31. neděle v mezidobí 4.11.2018

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci 31. týden v mezidobí


Neděle 4.11.2018
31. neděle v liturgickém mezidobí B
8:30 Nový Hradec
za dobrodince kostela
10:10 Zámeček
Za + Františka Hofmanna a živou a zemřelou rodinu

 
Pondělí 5.11.2018

  
Úterý 6.11.2018

 

Středa 7.11.2018

18:30 Nový Hradec
Za dobrodince

 
Čtvrtek 8.11.2018

14:00 SeneCura
Gran Hotel

 
Pátek 9.11.2018
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
14:00 Domov U Biřičky

18:30 Nový Hradec
Za kněze, bohoslovce a nová duchovní povolání

* P. Vladimír Handl


Sobota 10.11.2018
Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 

 Neděle 11.11.2018
32. neděle v liturgickém mezidobí B
8:30 Nový Hradec
Za těžce nemocnou paní
10:10 Zámeček
Za rodinu Pavly Dítětové, Vomáčkovu a Krejsovu

 


Oznámení kandidátů pro volby do pastorační rady farnosti

Zjišťujeme zájem o přípravu na křest a biřmování.