Ohlášky 29. neděle v mezidobí 21.10.2018

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci 21.10. - 28.10.2018

 

Neděle 21.10.2018
29. neděle v liturgickém mezidobí B
8:30 Nový Hradec
za rodinu Hájkovu

10:10 Zámeček
Za + Josefa Skirkaviče a celý rod
 

Pondělí 22.10.2018
Sv. Jana Pavla II., papeže

 
Úterý 23.10.2018
Sv. Jana Kapistránského, kněze

 

Středa 24.10.2018
Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
18:30 Nový Hradec

 

Čtvrtek 25.10.2018
14:00 SeneCura
Domov Grand Park

 

Pátek 26.10.2018

14:00 Domov U Biřičky

18:30 Nový Hradec

 

Sobota 27.10.2018

16:00 Vysoká
Mše svatá v místní kapličce na hřbitově

 
Neděle 28.10.2018
30. neděle v liturgickém mezidobí B


8:30 Nový Hradec
na poděkování a za Boží ochranu

10:10 Zámeček
za + Jozefa Hašanu a živé i zemřelé členy rodiny

Pobožnosti na hřbitovech
14:00 Vysoká
Modlitba žehnání hrobů
14:45 Zámeček
Modlitba žehnání hrobů
15:30 Nový Hradec
Modlitba žehnání hrobů


Královéhradecký vikariát zve všechny mladé na Filmový večer, který bude v pátek 26. října od 17. hodin v Balbínce V Novém Adalbertinu.

Dovolení Apoštolské Penitenciárie: modlitby za zemřelé (duše v očistci) spojené s plnomocnými odpustky mohou probíhat již týden před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (od 25.10.), pokud se na hřbitov není možné dostat v době od 2. do 8. 11.

Změna času z letního na zimní (SELČ ⟶SEČ) ze soboty 27.10. na neděli 28.10.

 

 

Zpráva volební komise k průběhu voleb do Pastorační rady farnosti:

Informace k průběhu voleb do Pastorační rady farnosti

 

Jak navrhnout kandidáty

Na lístek farník vyplní jednoho až tři farníky.

Vyplněný lístek s kandidáty vhodí farník do urny.

Navrhovat může každý farník, který dovršil v den voleb 18 let.

Navržen může být farník, který dovršil v den voleb 18 let.

 

Jak volit

Na hlasovacím lístku volič zakřížkuje jednoho až šest z uvedených jmen kandidátů.

Vyplněný hlasovací lístek vhodí farník do urny.

Volit může každý farník, který dovršil v den voleb 18 let.


Lístky pro návrh kandidátů a hlasovací lístky budou k dispozici v týdenním předstihu v kostelích farnosti a ke stažení na webových stránkách farnosti.

Urny budou připraveny v kostelích farnosti v čase před a po mši svaté. U urny bude vždy přítomen člen volební komise.

Ve výjimečných případech lze volební lístek odevzdat prostřednictvím členů volební komise. V tom případě musí k volebnímu lístku být přiložená informace se jménem, příjmením a ročníkem narození.

 


Pavel Kamenický, ml.        Marie Koutová         Ota Kubinec

603 594 965                      776 299 921                775 131 404

 

Soubory ke stažení