Ohlášky 27. neděle v mezidobí 7.10.2018

 

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

 

Neděle 7.10.2018
27. neděle v liturgickém mezidobí B
8:30 Nový Hradec
Za dobrodince kostela


10:10 Zámeček
Za živé i zemřelé členy III. řádu sv. Františka
 

Pondělí 8.10.2018

 

Úterý 9.10.2018
Památka sv. Dionýsia a jeho druhů, mučedníků

 
Středa 10.10.2018

18:30 Nový Hradec

 

Čtvrtek 11.10.2018
Památka sv. Jana XXIII., papeže

 

Pátek 12.10.2018
Památka sv. Radima, biskupa

18:30 Nový Hradec
Za kněze a bohoslovce a nová duchovní povolání

 
Sobota 13.10.2018

10:00 Nový Hradec
Mše sv. pro rodiny s dětmi

 
Neděle 14.10.2018
28. neděle v liturgickém mezidobí B


8:30  Nový Hradec
za + rodiče Marii a Vítězslava Novákovy


10:10 Zámeček
za + Františka Selichara a celý rod

 

V neděli 30.9.2018 proběhla celodiecézní sbírka na Domácí hospic Duha o.p.s., vybrali jsme 8 743,-Kč.

Tento týden bude o. Prokop na exerciciích, zastupovat ho bude o. Vojtěch Brož.

Ke dni 7.10.2018 je jmenována volební komise pro volbu do Pastorační rady farnosti Nový Hradec Králové ve složení (p.t.) Marika Koutová, Ota Kubinec, Pavel Kamenický. V příštím týdnu komise oficiálně stanoví termín a místo voleb a způsob jejich příprav.