Ohlášky 26. neděle v mezidobí 30.9.2018

Pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci 30.9.2018


Neděle 30.9.2018
26. neděle v liturgickém mezidobí B
8:30 Nový Hradec    Za posilu ve víře


10:10 Zámeček   Za Václava Cabicara a rodiče


12:00 Nový Hradec
Křest Marie Magdalény Langerové
 

Pondělí 1.10.2018
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 
Úterý 2.10.2018
Památka svatých andělů strážných

 
Středa 3.10.2018

18:30 Nový Hradec

 
Čtvrtek 4.10.2018
Památka sv. Františka z Assisi

 
Pátek 5.10.2018
první v měsíci
14:00 Domov důchodců U Biřičky

18:30 Nový Hradec   Za kněze a bohoslovce a nová duchovní povolání

 

Sobota 6.10.2018

10:00 Nový Hradec
Saleziánský Klub Mládeže z Pardubic

 

Neděle 7.10.2018
27. neděle v liturgickém mezidobí B
8:30 Nový Hradec   Za dobrodince kostela

10:10 Zámeček   Za živé i zemřelé členy III. řádu sv. Františka

 


V neděli 30.9.2018 proběhne celodiecézní sbírka na Domácí hospic Duha o.p.s. -přečíst pastýřský list

Koncert Vesmírné kapely u příležitosti vydání nového alba v neděli 7.10. od 16h v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Informace o přípravách na volby do pastorační rady farnosti.

Vladimír Neuwirth – 20. výročí úmrtí (22.5.1998) připomene konference v Opavě v pátek 5.10.