Změny v duchovní správě farnosti!

V ACTA CURIAE č. 7 - 8 ze dne 24. 7. 2018 bylo oznámeno, že od 1. 9. 2018 je ustanoven děkanem - farářem Římskokatolické farnosti Hradec Králové - Nový Hradec Králové ThLic. Prokop Brož, Th.D., který působil po dvě období jako děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Předešlé jmenování Mons. Mgr. Pavla Rouska bylo k 31. 8. 2018 ukončeno.

Otec Prokop Brož bude bydlet na novohradecké faře! Poprve bychom se měli setkat při nedělní mši sv. 9. září 2018.