Ohlášky 22. neděle během roku 2. 9. 2018

 

- 2. září 2018 – 22. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


V pondělí je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve; v sobotu je svátek Narození Panny Marie a příští neděle je 23. v mezidobí.

 Dnes v 17:30 hodin jsou v katedrále zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na kterých jste všichni srdečně vítáni.

 V tomto týdnu bude (zde) v kostele sv. Antonína mše svatá v pátek v 18:30 hodin.

 Tento týden je první pátek v září. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít (zde) v kostele sv. Antonína v pátek od 17:45 hodin.

 V pátek po mši svaté bude (zde) v kostele sv. Antonína vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním.

 

Příští neděli bude mít první mši svatou zde ve farnosti nový duchovní správce farnosti P. Prokop Brož.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli          N H K          za dobrodince kostela

                               Zámeček       za rodinu Matyášovu, Palasovu a oba rody

                               pátek             za povolání k duchovnímu stavu

příští neděli            N H K          za Stanislava Plíštila, Evu Veckovu a ostatní + učitele a žáky ze školy na Novém Hradci Králové