Ohlášky 18. neděle během roku 5. srpna 2018

- 5. srpna 2018 – 18. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -V pondělí je svátek Proměnění Páně; ve středu památka sv. Dominika, kněze; ve čtvrtek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; v pátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka; v sobotu je památka sv. Kláry, panny a příští neděle je 19. v mezidobí.

 


Mše svatá bude (zde) v kostele sv. Antonína v pátek v 18:30 hodin.

 


Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli N H K za dobrodince kostela

Zámeček za živé a + členy z rodiny Grohovy