Ohlášky 17. neděle během roku 29. 7. 2018

- 29. července 2018 – 17. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové - 

V úterý je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze; ve středu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve; v sobotu sv. Jana Marie Vianneye, kněze a příští neděle je 18. v mezidobí.

 

(Zde) v kostele sv. Antonína bude v týdnu mše svatá v pátek v 18:30 hodin.

 

Tento týden je první pátek v srpnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít (zde) v kostele sv. Antonína v pátek od 17:45 hodin.

 

V pátek po mši svaté bude (zde) v kostele sv. Antonína vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli           Zámeček       za + Amálii Hejdukovu a za živé a + členy rodiny Hejdukovy a Matulovy

pátek                      N H K           za povolání k duchovnímu stavu

příští neděli              N H K           za dobrodince kostela

                               Zámeček       za živé a + z rodiny Grohovy