Ohlášky 9. neděle během roku 3. 6. 2018

- 3. června 2018 – 9. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


V úterý je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka; v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle je 10. v mezidobí.

Dnes slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Mši svatou v 9:30 v katedrále bude celebrovat otec biskup Jan Vokál. Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tři oltáře budou pro tento účel postavené na Velkém náměstí a čtvrtý bude v kostele Panny Marie. Tam eucharistický průvod zakončíme chvalozpěvem „Bože, chválíme Tebe“. Z tohoto důvodu dnes nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.

 
Dnes, budou v 17:30 v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste i Vy všichni srdečně zváni.

 


V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

 
Příští neděli bude (zde) v kostele sv. Antonína celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Po mši svaté, tedy asi v 9:30, vystavíme Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 16:00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním. Vzadu na stolku je tiskopis. Prosím zapište se nám tam na konkrétní půl hodinu Vy, kteří se adorace zúčastníte.

 

Společenství mladých z Hradce Králové zve všechny mladé na poslední vikariátní setkání mládeže v tomto školním roce, které se bude konat v pátek 22. 6. (zde) na Novém Hradci Králové od 18:30. Více informací naleznete na vývěsce na plakátku.

 


Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli N H K za dobrodince kostela

pátek N H K na úmysl dárce

příští neděli N H K za uzdravení nemocných a za Boží ochranu pro celou rodinu

Zámeček za Alžbětu a Josefa Dudkovy a oba rody