Ohlášky 13. neděle během roku_1.července 2018

- 1. července 2018 – 13. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


 

V úterý je svátek sv. Tomáše, apoštola; ve středu je památka sv. Prokopa, opata; ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a příští neděle je 14. v mezidobí.

 

Dnes v 17:30 hodin budou v katedrále zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které i Vás všechny srdečně zveme.

 

V týdnu bude (zde) v kostele sv. Antonína mše svatá v pátek v 18:30 hodin. V červenci a v srpnu (zde) v kostele sv. Antonína ve středu mše svatá nebude.

 

Tento týden je první pátek v červenci. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít (zde) v kostele sv. Antonína v pátek od 17:30 hodin.

 

V pátek po mši svaté bude (zde) v kostele sv. Antonína vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou ukončíme svátostným požehnáním.

 

Minulou neděli zde byla sbírka věnovaná na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové, která zde ve farnosti činila … 3.492,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

 

Minulou neděli jsme v kostele sv. Jana Křtitele prožívali poutní slavnost a ve farnosti farní den. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se přičinili o velmi zdárný průběh obou slavností.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli           N H K           za dobrodince kostela

                               Zámeček       za Boží pomoc a ochranu a za dar víry

pátek                      N H K           za povolání k duchovnímu stavu

příští neděli              N H K           za obrácení manželů

                               Zámeček       za všechny živé a + z rodiny Blažkovy