Ohlášky 12. neděle během roku 24. 6. 2018

- 25. června 2017 – 12. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


 Dnes slavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele; ve čtvrtek je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka; v pátek slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a příští neděle je 13. v mezidobí.

 
Dnešní sbírka je věnována na potřeby diecézní charity v Hradci Králové. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na ní přispěli.

 

V týdnu budou v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek v 18:30. Ve čtvrtek na slavnost sv. Petra a Pavla, bude v katedrále mše svatá také dopoledne v 9:30 hodin.

Dnes slavíme (zde) v kostele sv. Jana Křtitele poutní slavnost. Asi od 11:30 začne na novohradecké farní zahradě farní den, na který Vás srdečně zveme.


V sobotu v 16:00 bude mše svatá na hřbitově ve Vysoké nad Labem.

 

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

 
Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli Zámeček za farníky

středa N H K za + Elišku a Josefa Jiroutovy a jejich děti a vnoučata

pátek N H K na poděkování za 45 roků manželství

příští neděli N H K za dobrodince kostela

Zámeček za Boží pomoc a ochranu a za dar víry