Ohlášky 11. neděle během roku 17. 6. 2018

- 17. června 2018 – 11. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


 

Ve čtvrtek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a příští neděli je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

 

V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

 
Příští neděli budeme v kostele sv. Jana Křtitele Na Zámečku slavit poutní slavnost. Znamená to, že příští neděli nebude mše svatá (zde) v kostele sv. Antonína a v kostele sv. Jana Křtitele bude poutní mše svatá začínat v 10 hodin. Po poutní mši svaté bude asi od 11:30 následovat až do večera na farní zahradě v Novém Hradci Králové farní den, na který jste Vy všichni srdečně zváni. Podrobnější program naleznete venku na vývěsce.

Sbírka příští neděli bude věnována na potřeby diecézní charity v Hradci Králové. V novém čísle farních informací naleznete výzvu ke sbírce od ředitele diecézní charity RNDr. Jiřího Stejskala a jejího prezidenta Mons. Josefa Suchára.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli Zámeček za Boží pomoc, ochranu a požehnání v těžké životní situaci

středa N H K za obrácení manželů

příští neděli Zámeček za farnost

 

Královehradecký vikariát zve všechny mladé na poslední vikariátní setkání mladých v tomto školním roce, které se bude konat v pátek 22. června 2018 od 18:30 na Novém Hradci Králové. Více informací naleznete na plakátku.

 

Královéhradecká Diecéze zve všechny mladé do Bystrého v Orlických horách, kde se bude konat  23. června 2018 „Diecézní tančírna“. Akce je určena pro  mládež od 15 let, kteří rádi tančí.

 


Jménem pana Dr. Jakuba Dršaty Vás srdečně zvu na Svatojánský koncert, který se bude konat (zde) v kostele sv. Antonína ve středu 27. 6. v 19:30 hodin. Vice se dočtete na plakátu venku na vývěsce.