Ohlášky 10. neděle během roku_10.června 2018

- 10. června 2018 – 10. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové - 

V pondělí je památka sv. Barnabáše, apoštola; ve středu sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve a příští neděle je 11. v mezidobí.

Dnes po mši svaté (zde) v kostele sv. Antonína vystavíme Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 16:00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním. Vzadu na stolku je tiskopis. Prosím zapište se nám tam na konkrétní půl hodinu Vy, kteří se adorace zúčastníte.

V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli           N H K           za uzdravení nemocných a za Boží ochranu pro celou rodinu

                               Zámeček       za Alžbětu a Josefa Dudkovy a oba rody

středa                      N H K           za + syna a za rodinu Tomšovu a Pitoňákovu

příští neděli              Zámeček       za Boží pomoc, ochranu a Požehnání v těžké životní situaci