Informace farností 313

Číslo 313 - 10. června 2018, 10. neděle v mezidobíMši svatou v 9.30 a v 11.00 hodin v katedrále v neděli 10. 6. doprovodí hudbou a zpěvem pěvecký sbor z Biskupského gymnázia v Hradci Králové.

Celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude v kostele sv. Antonína v neděli 10. 6. Po mši svaté, tedy asi v 9.30, vystavíme Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou v 16.00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním. Vzadu na stolku v kostele sv. Antonína bude tiskopis. Prosím zapište se nám tam na konkrétní půl hodinu vy, kteří se adorace zúčastníte.

Poutní slavnost v kostele sv. Jana Křtitele na Zámečku a farní den ve farnosti Nový Hradec Králové prožijeme v neděli 24. června. Znamená to, že tuto neděli nebude v kostele sv. Antonína v Novém Hradci Králové pravidelná mše svatá v 8.30 a poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele začne v 10.00 hodin. Po mši svaté bude na farním dvoře v Novém Hradci Králové následovat farní den. Program viz níže.

František Hladký

V neděli 17. června přistoupí děti v kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté v 10.15 k prvnímu svatému přijímání. Od následující neděle 24. června a během letních prázdnin nebudou mše svaté v 10.15.

P. Jan Paseka


Pozvánka na modlitbu chval. Milí přátelé, zveme vás na modlitbu chval v úterý 19. 6. 2018 od 19.30 do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podrobnosti naleznete na stránkách vecerychval.cz (v menu klikněte na Hradec Králové).                                                                                      

Štěpán Hušek, shusek@centrum.cz

Prázdniny v kostele Panny Marie. V neděli 17. června vás zveme na slavnostní mši svatou v 10.15 h v kostele Panny Marie, při které 13 dětí přijme poprvé Ježíše v Eucharistii. Po mši svaté s dětmi nakrojíme dort a následuje agapé. Kdo chcete, můžete přispět dobrým domácím koláčem na společný stůl. Tato mše svatá bude zároveň poslední v tomto školním roce. Přejeme vám už teď krásný a požehnaný letní čas… Po prázdninách se sejdeme v neděli 2. září při mši svaté v 10.15 h, kdy požehnáme (nejen) všem školákům a školačkám.                                                                                                                           

 Helena Nerudová

Farní den novohradecké farnosti proběhne v neděli 24. června. Mše sv. bude v 10.00 hodin na Zámečku, program bude následovat na farní zahradě. Opět zahraje Skautská kapela, dále MUDr. Petr Hubáček s Bohunkou Bisovou, v 15.00 přijde kouzelník, na 16.00 je připravena dětská hra, od 17.00 do 19.00 bude hrát STO Na Drezíně. Samozřejmostí je již tradiční občerstvení, možnost prohlídky kostela a věže, pro děti bude na zahradě řetízkový kolotoč. Program je na vývěsce kostela, na www.Antonin.cz, v prodejně U Vejvodů a v prodejně Pavla Jareše. Těšíme se na setkání.                                             

Pavel Kamenický st.

Farní knihovna bude mít do prázdnin otevřeno ještě třikrát: v pondělí 11., 18. a 25. června. Přijďte si půjčit četbu pro letní dny; čekáme vás ve farní místnosti v přízemí Nového Adalbertina na Velkém náměstí vždy od 17.00 do 18.30 hodin.                                                                                                        

Božena Klabalová


Ohlédnutí za Nocí kostelů v katedrále. V pátek 25. května proběhla v naší katedrále již tradiční akce Noc kostelů. Celý večer jsme započali vyzváněním katedrálních zvonů. Poté přítomné účastníky přivítal pan arciděkan František Hladký. Návštěvníci si mohli během večera vyslechnout Biblické písně op. 99 Antonína Dvořáka v podání sboru Cantores Gradecenses pod vedením regenschoriho Josefa Zadiny. Velkému zájmu se těšila přednáška spojená s prohlídkou katedrály Ing. arch. Jana Falty nazvaná  „Svatí v katedrále“. V průběhu celého večera mohli přítomní vyslechnout varhanní hudbu. V kapli sv. Michala byla výstavka liturgických předmětů a oblečení, kterou připravila katedrální kostelnice Mgr. Milada Fejtková spolu s naším jáhnem MUDr. Michalem Hrnčiarikem. Zájemci měli také možnost si prohlédnout interiér kaple sv. Klimenta. Celým večerem provázeli místní farníci. Náš pan arciděkan František Hladký byl po celou dobu akce návštěvníkům k dispozici a letošní Noc kostelů zakončil modlitbou se závěrečným požehnáním. Akce byla úspěšná, do katedrály zavítalo zhruba 1 480 návštěvníků, přičemž většina z nich kostel pravidelně nenavštěvuje. Atmosféra byla příjemná, lidé se živě zajímali o historii i dění v katedrále. Poděkování za klidný průběh a hezkou atmosféru letošní Noci kostelů patří sboru Cantores Gradecenses, regenschorimu Josefu Zadinovi, Janu Faltovi, panu arciděkanovi, kostelnici Miladě Fejtkové, Michalu Hrnčiarikovi, Ing. Josefu Melicharovi a všem průvodcům z řad katedrálních farníků.

Radek Vohlídka

Ohlédnutí za noci kostelů 2018 na Novém Hradci. Noc kostelů letos proběhla 25. května, v návaznosti na „Týden otevřených kostelů“. Letos poprvé jsme museli tuto akci zvládnout bez sestřiček, ale s vděčností jsme vzpomínali, když jsme používali „jejich“ materiály! Opět nescházely koláčky, v sakristii byla výstavka liturgických předmětů, o kterou byl letos velký zájem. Spolupráce s panem ředitelem a paní učitelkou ze zdejší základní školy byla již skoro samozřejmá, dětičky s flétničkami a jejich rodiče i prarodiče zaplnili o půl páté kostel. Po mši sv. vystoupila (na svoje vlastní přání!) hudební skupina Severka, kostel byl opět zaplněn. Silným zážitkem bylo vnímat, jak členové této skupiny, hrající již dvacet let, prožívali svoje první vystoupení v kostele. Po vystoupení Severky se svého nástroje chopil náš varhaník Jakub Stratílek. O jeho ukázky i možnost si zahrát na varhany je vždy opravdu velký zájem. Přesný počet návštěvníků neznáme, „čárky jsme si nedělali“, ale odhadujeme více než 300 hostí. Díky všem, kdo pekli koláče, provázeli na věži, vítali ve vchodu, vyzdobili kostel. A samozřejmě dětičkám s flétničkami, skupině Severka a jejímu zajištění, velké díky panu varhaníkovi!

Rovněž na Zámečku jsme měli z Noci kostelů radost. Nejvíce návštěvníků přilákal koncert MUDr. Petra Hubáčka a Bohunky Bisové, lákala i zvonice, kterou letos navštívilo opravdu hodně hostí, zajímajících se nejen o velké historické zvony, ale i o stavbu zvonice, která se, doufejme, dočká brzy zásadní opravy.

Pavel Kamenický starší


Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska:

Čtvrtek 14. 6. od 10.00 hod. Sedmikráska u plotny: Čínská kuchyně & Bohumil Haták – zážitkový seminář, na kterém poznáte a ochutnáte typické pokrmy různých národních kuchyní.
Středa 20. 6. od 16.00 hod. Jak se žije s eReSkou? - beseda s Ing. Janou Lídlovou o životě s roztroušenou sklerózou.
Čtvrtek 21. 6. od 10.00 hod. Mluvit a rozumět si – seminář o metodách komunikace s Mgr. Ludmilou Valešovou.

Radka Hübnerová

Pozvánka na promítání filmového dokumentu s diskusí v rámci NET FOR GOD. 4. dubna 1968 byl v Memphisu zavražděn ve věku 39 let Martin Luther King. Obětoval svůj život za rovnost práv černochů a bělochů. Za nástroj svého působení si zvolil nenásilí. Jako baptistický pastor hlásal Slovo a celý život se je snažil uvádět ve skutek. Usiloval o osvobození utlačovaných i o lásku k nepřátelům s vizí budoucího bratrství všech lidí. 50 let poté je víc než kdy jindy prorokem pro naši dobu, postavou, která inspiruje lidi na celém světě, například na Guadeloupe, kde jsme se setkali s muži a ženami, kteří se podle jeho příkladu chtějí angažovat k životu v nenásilné společnosti. Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě. Setkání se uskuteční dne 14. června 2018 na faře na Pouchově v 19.30 hod. a bude spojeno s malým občerstvením.

Vláďa Neškudla

Poslední číslo Informací před prázdninami vyjde za 14 dní, tedy v neděli 24. 6. 2018. Uzávěrka bude ve čtvrtek 21. 6. 2018.

 


 

Informace. Zpravodaj farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz, e-mail: farniinformace@seznam.cz.