Ohlášky Seslání Ducha svatého 20. 5. 2018

- 20. května 2018 – Seslání Ducha Svatého – Nový Hradec Král. -


 

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a následuje období liturgického mezidobí, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka sv. Filipa Neriho, kněze a příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

 

Dnešní sbírka je věnována na pastorační aktivity v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

 

Dnes v 18:30 bude (zde) v kostele sv. Antonína májová pobožnost.

 

V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek vždy v 18:30 hodin. Po mši svaté bude následovat májová pobožnost.

 

V sobotu bude v 16:00 hodin mše svatá v kapli na hřbitově ve Vysoké nad Labem.

 

Ve středu si připomínáme 7. výročí od smrti pana arcibiskupa Karla Otčenáška, proto bude ve středu večerní mše svatá v 18:30 v katedrále a bude ji celebrovat otec biskup Jan a koncelebrovat bude otec biskup Josef a přítomní kněží.

 

Tento týden v pátek je ohlášená na mnoha místech v českých a moravských diecézích „Noc kostelů“. Do této iniciativy se zapojila i naše farnost v kostele sv. Antonína i v kostele sv. Jana Křtitele. Venku na vývěsce je k dispozici program večera. Prosím, abyste tomu věnovali svoji pozornost a podle svých možností nám pomohli zajistit zdárný průběh celého večera.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli          N H K          za Ivu Molnárovu a + z rodiny Molnárovy a Vojtěškovy

                               Zámeček       za živé a + členy rodiny Tunklovy a Bočkovy

středa                     N H K          na úmysl dárce

pátek                      N H K          na dobrý úmysl

příští neděli            N H K          za Boží pomoc a požehnání