Ohlášky 8. neděle v mezidobí Nejsvětější Trojice 27. 5.

- 27. května 2018 – Nejsvětější Trojice – Nový Hradec Králové -


Ve středu je památka sv. Zdislavy; ve čtvrtek je svátek Navštívení Panny Marie; v pátek sv. Justina a příští neděli oslavíme slavnost Těla a Krve Páně.

 


Dnes v 18:30 hodin bude (zde) v kostele sv. Antonína májová pobožnost.

 


Od úterý do pátku bude (zde) v kostele sv. Antonína v 18:30 mše svatá. Ve čtvrtek bude po mši svaté následovat poslední májová pobožnost v tomto roce. V pátek zde bude již pravidelná mše svatá bez májové pobožnosti.

 


Tento týden je první pátek v červnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít (zde) v kostele sv. Antonína ve středu a v pátek od 17:45 hodin.

 


V pátek po mši svaté zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou zakončíme svátostným požehnáním.

 


Příští neděli oslaví královéhradecké farnosti společně slavnost Těla a Krve Páně. Mši svatou v katedrále v 9:30 bude celebrovat pan biskup Jan Vokál s přítomnými kněžími. Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tři oltáře budou pro tento účel postavené na Velkém náměstí a čtvrtý bude v kostele Panny Marie. Tam eucharistický průvod zakončíme chvalozpěvem „Bože, chválíme Tebe“. Milí farníci, prosím, zařiďte si vše tak, abyste se mohli eucharistického průvodu zúčastnit. K účasti zveme družičky, děti a jejich rodiče i Vás všechny, milí farníci.

Z tohoto důvodu nebude obvyklá mše svatá v 11:00 v katedrále.

(Zde) v kostele sv. Antonína bude pravidelná mše svatá v 8:30, ale v kostele sv. Jana Křtitele Na Zámečku mše svatá nebude.

 


Minulou neděli zde byla sbírka věnována na Pastorační aktivity v diecézi. Zde ve farnosti jste na ní přispěli částkou … 5.210,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

 


Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli N H K za Boží pomoc a požehnání

Zámeček za živé a + členy z rodiny Duchoňovy

úterý N H K na úmysl dárce

středa N H K za Miladu Vávrovu

čtvrtek N H K za pomoc Boží

pátek N H K za povolání k duchovnímu stavu

příští neděli N H K za dobrodince kostela