Ohlášky 7. neděle velikonoční 13. května 2018

- 13. května 2018 – 7. neděle velikonoční – Nový Hradec Králové -


 

V pondělí je svátek sv. Matěje, apoštola; ve středu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech a příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého.

Příští neděli budeme slavit zde v katedrále poutní slavnost. V sobotu, v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého, bude v 18:30 v katedrále celebrovat mši svatou otec biskup Jan a bude při ní udělovat svátost biřmování.

Dnes v 18:30 bude (zde) v kostele sv. Antonína májová pobožnost.

Ve středu na svátek sv. Jana Nepomuckého je večer v 18:30 poutní mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síně a po mši svaté tam bude následovat májová pobožnost. Z tohoto důvodu nebude večerní mše svatá (zde) v kostele sv. Antonína.

V týdnu (zde) v kostele sv. Antonína budou mše svaté v úterý, ve čtvrtek a v pátek vždy v 18:30 hodin. Po mši svaté bude následovat májová pobožnost.

 

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

 

Sbírka příští neděli je věnována na Pastorační aktivity v diecézi.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli           N H K           za Rudolfa Kosa

                               Zámeček       za živé a za + členy rodiny Novákovy a Hybských a za duše v očistci

příští neděli              N H K           za Ivu Molnárovu a za + z rodiny Molnárovy a Vojtěškovy

                               Zámeček       za živé a + členy z rodiny Tunklovy a Bočkovy