Informace farností 312

 

Číslo 312  27. května 2018, Nejsvětější Trojice


První svaté přijímání. Dnes, na slavnost Nejsvětější Trojice, přistoupí 15 dětí z naší farnosti a z Církevní základní školy v Hradci Králové při mši svaté v 9.30 v katedrále k prvnímu svatému přijímání. Prosím, počítejte s tím, že několik řad lavic v hlavní lodi bude rezervováno pro rodiče a blízké příbuzné prvokomunikantů.

Májová pobožnost bude dnes v 18.30 hodin v kostele sv. Antonína v Novém Hradci Králové.

Mše svaté ve všední dny budou:

v kapli sv. Klimenta – pondělí 28. 5. až čtvrtek 31. 5. ráno v 7.00. Od června vždy ve středu v 18.30 hodin;

v katedrále – od 1. 6. v 18.30, kromě středy (večerní mše svatá bude v kapli sv. Klimenta);

v kostele Panny Marie – do 31. 5. v 18.30 s májovou pobožností. Od 1. 6. každý den v 7.00 hodin;

v kostele sv. Antonína – úterý (29. 5.) až pátek (1. 6.) v 18.30 hodin. Od června vždy ve středu a v pátek v 18.30 hodin.

Před prvním pátkem v červnu budete mít příležitost k přijetí svátosti smíření:

v katedrále – ve čtvrtek 31. 5. a v pátek 1. 6. od 17.00 hodin (Ve čtvrtek po 18.00 přicházejte ke svátosti smíření do kostela Panny Marie);

v kostele sv. Antonína – ve středu (30. 5.) a v pátek (1. 6.) od 17.45 hodin.

Adorace na první pátek v červnu (1. 6.) bude:

v katedrále – od 17 hodin. V 18.00 zde bude společná adorace se svátostným požehnáním a v 18.30 hodin bude následovat mše svatá;

v kostele sv. Antonína – po večerní mši svaté.

Slavnost Těla a Krve Páně – neděle 3. 6. Královéhradecké farnosti tuto slavnost společně oslaví v katedrále v 9.30 při mši svaté, kterou bude celebrovat pan biskup Jan Vokál s přítomnými kněžími. Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější svátostí ke čtyřem oltářům. Tři oltáře budou pro tento účel postavené na Velkém náměstí a čtvrtý bude v kostele Panny Marie. Tam eucharistický průvod zakončíme chvalozpěvem „Bože, chválíme Tebe“. Milí farníci, prosím, zařiďte si vše tak, abyste se mohli eucharistického průvodu zúčastnit. K účasti zveme družičky, děti a jejich rodiče i vás všechny, milí farníci.

Z tohoto důvodu nebude obvyklá mše svatá v 11.00 v katedrále a mše svatá v 10.10 v kostele sv. Jana Křtitele na Zámečku.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy budou v katedrále v neděli 3. 6. v 17.30 hodin.

Celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude v kostele sv. Antonína v neděli 10. 6. Po mši svaté, tedy asi v 9.30, vystavíme Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou v 16.00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním. Vzadu na stolku v kostele sv. Antonína bude tiskopis. Prosím zapište se nám tam na konkrétní půlhodinu vy, kteří se adorace zúčastníte.

František Hladký

Výstava fotografií v kostele Panny Marie. Týden otevřených kostelů je vždy velkou výzvou k evangelizaci a přiblížení se sobě navzájem. Díky objektivu Anety a Petra Maclových můžeme blíže nahlédnout do života společenství v kostele Panny Marie. Zveme vás na dokumentární výstavu jejich autorských fotografií – najdete ji v bočních kaplích kostela.

Helena Nerudová

ADORACE „24“ – kaple sv. Vojtěcha ve 2. patře Nového Adalbertina na Velkém náměstí, pátek 15. 6. 19.00 hod – sobota 16. 6. 19.00 hod. Všechny, kterým také leží na srdci to, aby se mezi námi, mezi lidmi, v rodinách, v naší zemi, Evropě… šířilo Boží požehnání, zveme k již sedmé přímluvné modlitbě nejen za toto vše. Úmysl na červen: za milost pokání a za požehnání pro všechny lidi. Hlavní, stálý úmysl: za mír, požehnání pro všechny lidi, naši zemi i svět.

V sobotu 16. 6. v 19.00 hod. v kapli sv. Vojtěcha mše sv. na poděkování a za všechny úmysly našich adorací. Po mši sv. – přátelské setkání, na které jste srdečně zváni.

V období prázdnin adorace „24“ nebude.

Pokračujeme opět od září.

24hodinová adorace může pravidelně probíhat, pouze pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kapli, tj. rozepsání hodin mezi ty, kteří k modlitbě budou přicházet. Jste srdečně zváni k tomuto svolávání Božích milostí na zem! Zapsat se na konkrétní hodinu můžete na adrese simkova.jaroslava@seznam.cz nebo na telefonu 605 345 973.

Jaroslava Šimková

Farní knihovna slouží čtenářům již od roku 1995 a za tu dobu přivítala stovky a stovky návštěvníků. Můžete mezi nimi být i vy, pokud si najdete čas některé pondělí mezi 17.00 a 18.30 hod. Knihovna funguje ve farní místnosti (učebně) v přízemí Nového Adalbertina na Velkém náměstí. Půjčuje se zdarma, čtenáři stvrzují výpůjčky svým podpisem na čtenářském listu, který je jim založen při první návštěvě. Vybírat si lze z více než dvou tisíc knih s náboženskou a duchovní tematikou. V posledních letech míváme ročně v průměru 50 zaregistrovaných čtenářů, každoroční průměr počtu návštěvníků je 250, kteří si vypůjčí kolem 600 knížek. Při konkurenci velkých hradeckých knihoven (Studijní a vědecká knihovna, Knihovna města Hradce Králové či Biskupská knihovna) to nejsou až tak nepatrná čísla. Přehled o novinkách i další důležité informace o Farní knihovně najdete na webu http://farniknihovnahk.webk.cz/, sledovat nás můžete i na facebooku: https://www.facebook.com/Farní-knihovna-HK-I-1498111267105638/.

Božena Klabalová

Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska:

Neděle 3. 6. od 14.30 hod. Cesta pohádkovým lesem. Zábavní odpoledne v lese u Biřičky určená pro děti s doprovodem. Čekají na vás pohádkové bytosti s úkoly a na závěr drobné odměny. Cesta je vhodná i pro kočárky, délka trasy je přizpůsobená dětským nožkám. Start kdykoliv od 14.30 do 17.30 hod. Vstupné dobrovolné. Akci podporují KMS střed města – historické centrum, Městské lesy a dobrovolníci královéhradeckých středních škol.

Čtvrtek 7. 6. od 8.45 hod. Výlet s poutí do Stěžer. KRC Sedmikráska a DK Sluníčko zvou rodiče (prarodiče) s dětmi na tradiční výlet s poutí. Společný odjezd autobusem č. 16 ze zastávky MHD Adalbertinum v 9.02 hod. (směr Stěžery), výstup na zastávce MHD Stěžery kostel. Sraz v 8.45 hod na zastávce MHD Adalbertinum, případně v 9.30 hod u kostela sv. Marka ve Stěžerách. Těšte se na prohlídku kostela, krátký duchovní program, hry pro děti, posezení u ohýnku, procházku za zvířátky. Pití a dobroty na opékání prosím dejte dětem do batůžku. Odjezd do HK ve 12.24 hod. Návrat do KRC okolo 13.00 hod. Hradí se jednotné vstupné: 10 Kč/osoba. Hlaste se do pondělí 4. června 2018 mailem na sedmikraskahk@volny.cz, případně osobně v KRC Sedmikráska. Uveďte počet účastníků, u dětí jejich věk a telefonický kontakt na zákonného zástupce.

Radka Hübnerová

Křesťanský akademický klub Salaš. Mše sv. pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky probíhají do konce června pravidelně každou středu v 19.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí.

Helena Vítů, předsedkyně

Milí přátelé NET FOR GOD, kdo byste chtěl jet na mimořádnou skupinku do Hlinska k P. Vrbiakovi, je zde možnost: promítání filmového dokumentu s diskusí „Martin Luther King. Jeden hlas, jedna vize“, a to v pátek 1. 6. 2018 v 19.00 na evangelické faře v Hlinsku. Vezmu velké auto, pokud by někdo chtěl jet, dejte vědět. Harmonogram: 17.30 HK; 18.00 Sezemice; 18.20 Chrudim. Dejte vědět, kdo kde nastoupíte, domluvíme se na přesném místě.

Vláďa Neškudla

Další číslo Informací vyjde za 14 dní, tedy v neděli 10. 6. 2018. Uzávěrka bude ve čtvrtek 7. 6. 2018.


Informace. Zpravodaj farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz, e-mail: farniinformace@seznam.cz.